Skype umożliwi nagrywanie rozmów

Skype umożliwi nagrywanie rozmów ułatwiające tworzenie filmów, vlogów i podcastów. Skype for Content Creators ma teraz otworzyć…