6 sposobów ochrony urządzeń typu iPad i iPhone

2013-11-17 0 przez Pliki

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych jest tak samo ważne jak zapewnienie ochrony komputerom. Poniżej przedstawiamy kilka zasad , dzięki którym nasze poufne dane nie dostaną się w niepowołane ręce, a w przypadku kradzieży szybko zdalnie zablokujemy telefon bądź wyczyścimy jego zawartość.

1. Wprowadź kod dostępu

Kod dostepu to minimum jakie powinniśmy zastosować. Podczas każdej próby włączenia, odblokowania lub ponownego uruchomieniu urządzenia, wymagane będzie podanie 4-cyfrowego kodu. Aby ustawić tę funkcję należy kliknąć Ustawienia > Główne > Blokada kodem. Sprawdź również także, czy limit czasowy wprowadzania kodu ustawiony jest w pozycji “Natychmiast” lub “Po 1 minucie”.

2. Uruchom automatyczną blokadę

Warto również aktywować funkcję Autoblokady (Ustawienia > Ogólne > Autoblokada). Dzięki niej, jeżeli urządzenie pozostanie bezczynne przez minutę, dwie, trzy, cztery lub pięć, iPhone automatycznie aktywuje Blokadę urządzenia.

Ponadto włącz opcję „wymaż dane” . Funkcja ta wykasuje dane telefonu po 10 błędnych próbach podania nieprawidłowego kodu.

3. Zastosuj blokadę podglądu SMS

Podgląd wiadomości SMS wyświetlany jest bez wymogu wprowadzania kodu czy hasła. Wyłączyć tę funkcję zapewnimy sobie większą ochronę prywatności.

Aby zablokować podgląd SMS wybierz Ustawienia > Powiadomienia > Wiadomości , a kolejnie przełącz wskaźnik na opcję “WYŁĄCZONY”.

4. Z uwagą posługuj się funkcją usług lokalizacyjnych 

W iPhone prywatni użytkownicy mogą uaktywnić darmową funkcję „MobileMe” dodając nowe konto „Find My iPhone”. Użytkownicy mogą w każdej chwili zlokalizować urządzenie iPhone lub iPad za pośrednictwem Apple’sme.com lub aplikacji „Find My iPhone”. Funkcja ta okazuje się przydatna np. gdy przyjechałeś do biura i stwierdzasz, że nie masz swojego iPhone-a.

Należy jednak być świadomym, że w tym czasie również inne aplikacje śledzą naszą lokalizację, a każda fotografia zrobiona urządzeniem posiada informację o Twojej lokalizacji geograficznej (tzw. geotagging).

Na szczęście mamy możliwość ustawienia, które aplikacje mają dostęp do Twojej lokalizacji geograficznej, poprzez zastosowanie opcji  Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacyjne.

5. Regularnie dokonuj aktualizacji

Na bieżąco udostępniane aktualizacje iOS-a łatają rozmaite błędy w systemie oraz zwiększają bezpieczeństwo urządzeń.

Aby sprawdzić czy w naszym urządzeniu jest zainstalowana aktualna wersja Oprogramowania wybierz polecenie Ustawienia > Główne > Aktualizacja oprogramowania.

6. Wystrzegaj się otwartych sieci WiFi

Wszelkie punkty dostępowe Wi-Fi, zwłaszcza jeżeli są darmowe i oferują naprawdę szybkie połączenie, są idealnym rozwiązaniem. Jednak i tu należy uważać. Publiczne sieci bezprzewodowe nie posiadają zazwyczaj odpowiednich zabezpieczeń chroniących Twoje dane podczas ich transmisji. Zanim sprawdzisz za pośrednictwem publicznego HotSpota coś ważnego w Sieci, to zadaj sobie pytanie, czy sprawdzenie tego za jakiś czas w domu nie będzie lepszym, przede wszystkim bezpieczniejszym rozwiązaniem.

Korzystaj tylko z zaufanych i bezpiecznych sieci WiFi. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie łączy się automatycznie z otwartymi sieciami WiFi, poprzez aktywację opcji Pytaj do dostęp do sieci ( Ustawienia > Wi-Fi).

Zamieszczone porady  znacząco utrudnią dostęp do poufnych informacji osobom niepowołanym, a także my sami będziemy spokojniejsi o bezpieczeństwo swojego urządzenia.