Aptana Studio

2013-08-19 0 Pliki

Aptana Studio jest środowiskiem IDE służącym do tworzenia stron internetowych (HTML, CSS, XML), w których duży nacisk położony jest na technologię AJAX/Java Script. Do głównych funkcji programu zaliczamy: podświetlanie składni, weryfikacja błędów czy autouzupełnianie kodu. Program pokazuje w jakich przeglądarkach obsługiwany jest dany znacznik. Do aplikacji dołączone zostały popularne biblioteki AJAX m. in. AFLAX, Dojo, MochiKit, Prototype, Rico czy Yahoo UI. Program został napisany w Javie dzięki czemu jest bardzo elastyczny i można go uruchomić na różnych platformach systemowych (Windows, Linux).


Autor: Aptana, Inc.
Wersja: 3.4.2
Rozmiar: 146.67 MB
Pobierz