Attribute Changer

2014-03-03 0 przez Pliki

Attribute Changer to narzędzie umożliwiające zmianę wszelakiego rodzaju atrybutów plików, folderów, a także dysków w systemie Windows. Po instalacji nie znajdziemy nigdzie skrótu do uruchomienia programu – aby skorzystać z niego, musimy wejść w menu kontekstowe pliku i tam wybrać opcję Change Attributes. W wyświetlonym oknie możemy zmienić informacje na temat dostępu do pliku i jego typu, jak „tylko do odczytu”, „ukryty”, „systemowy”, „zarchiwizowane”, itp. Mamy możliwość również edycji zapisów o dacie utworzenia pliku, ostatniej modyfikacji oraz ostatnim odczycie. Szczególnie interesującą funkcją jest masowa edycja informacji o plikach. Dokonuje się tego analogicznie do edycji pojedynczego pliku – zaznaczamy kilka plików i wybieramy opcję Change Attributes z menu kontekstowego.