Clover – eksplorator Windows z mechanizmem kart

2017-02-11 0 przez Pliki

Clover to narzędzie do rozszerzania Eksploratora Windows o obsługę mechanizmu kart znanego z przeglądarek internetowych.

Clover – karty w Eksploratorze Windows

Z jego pomocą możliwa staje się praca z wieloma folderami czy archiwami ZIP w jednym standardowym oknie. Program tworzy listy zakładek, na które dodać możemy np. karty z często wykorzystywanymi folderami. Obsługuje skróty klawiszowe dodatkowo usprawniające pracę z kartami, a także posiada opcje przypinania wybranych kart, ich duplikowania, zamykania wszystkich kart poza aktywną oraz przywracania wcześniej zamkniętych.

Clover jest rozszerzeniem Eksploratora Windows, aby dodać funkcjonalność multi-tab podobny do przeglądarki Google Chrome. Po zamontowaniu koniczyna, będzie można otworzyć wiele folderów w tym samym oknie, a można też dodać do folderu zakładek.

Clover – eksplorator Windows z mechanizmem kart

Wygodny zakładce

Wystarczy pamiętać, że Ctrl + T, aby otworzyć stronę, a Ctrl + W, aby zamknąć stronę, Ctrl + Tab, aby przełączyć strony, wydajność pracy znacznie wzrosła ponad dwukrotnie!

Bezproblemowa integracja z systemem operacyjnym

Clover został zintegrowany z Windows Explorer, aby utrzymać normalne nawyki, bez konieczności uczenia się nowej operacji zarządzania plikami.

Błyskawiczne pasek zakładek

Naciśnij Ctrl + D, aby utworzyć zakładkę do bieżącej ścieżki lub przeciągnij folder na pasku zakładek. Nie trzeba szukać w folderze wokół instant zasięg, jak szczęśliwy!

Jak dodać karty i zakładki do Eksploratora plików w Windows?

Pobierz Clover na komputer z Windows.