CoreEditor

2014-03-03 0 przez Pliki

CoreEditor to uniwersalny edytor tekstu dedykowany dla programistów i webmasterów. Jest następcą popularnego i darmowego programu EdHTML. Jednakże jest to edytor bardziej uniwersalny niż EdHTML i bardzo dobrze spisuje się także jako edytor dla osób programujących w Pascalu, Asemblerze, Delphi, C, Java itd. Niemniej jednak największy nacisk położony został na wsparcie dla takich technologii jak xHTML, CSS, PHP, JavaScript i MySQL. CoreEditor posiada również rozbudowaną pomoc i kursy tworzenia stron WWW czy pisania dokumentów w Tex-u. Edytor wspiera kilkadziesiąt różnych kompilatorów, ponad sto schematów kolorowania składni.

CoreEditor – uniwersalny edytor tekstu dla programistów i webmasterów. Edytor HTML, xHTML, CSS, PHP, JavaScript, TeX, Pascal, Asembler, C, C++ itd.

Możliwość pracy na wielu plikach

CoreEditor pozwala na pracę na wielu plikach jednocześnie. Okno programu może być dzielone pomiędzy dwa obszary zakładek. Dokumenty mogą być bardzo duże i różnego typu. CoreEditor pozwala na porównywanie dokumentów, wynajdowanie różnic itp.

Obsługa kodowania znaków

CoreEditor obsługuje kilkadziesiąt różnych systemów kodowania znaków, w tym w pełni obsługuje UTF8, UTF-16 oraz Windows-1250 i ISO8859-2. Obsługuje także różne strony kodowe oraz formaty zapisu plików (standard Windows, Linux i Mac OS).

Wbudowany klient FTP

CoreEditor pozwala na pracę bezpośrednio na zdalnych plikach poprzez protokół FTP. Umożliwia automatyczne otwieranie dokmentów na których pracowano ostatnio, wykonuje backupy modyfikowanych plików itp.

Inteligentne kolorowanie składni

CoreEditor potrafi kolorować składnię do wielu różnych języków programowania w tym HTML/XHTML/CSS/PHP/JavaScript, Perl, Pascal, Asembler, C, C#, Java i wiele innych. Oprócz kolorowania składni generuje drzewo dokumentu. Użytkownik może samodzielnie definiować nowe schematy kolorowania i budowania drzew, modyfikować ustawienia standardowe itp.

Inteligentne wyszukiwanie

CoreEditor pozwala na wyszukiwanie i zamianę znalezionych tekstów na wiele różnych sposób. Możliwa jest modyfikacja wielu znalezionych fraz wprost z edytora. Obsługiwane są wyrażenia regularne.

Systemy podpowiedzi

CoreEditor sprawdza składnię dokumentów PHP, XML, HTML, Pascal już na etapie ich redagowania. Podpowiada także parametry do funkcji, zmienne, elementy składowe klas itp. Dba o poprawne formatowanie kodu, pozwala także na automatyczne sformatowanie kodu.