Database Browser

2014-02-07 0 przez Pliki

Database Browser to program do zarządzania bazami danych. Pozwala na łączenie się z bazą, przeglądanie oraz modyfikowanie danych. Możemy uruchamiać skrypty SQL, eksportować dane oraz je drukować. Database Browser to:
– współpraca z Oracle, MS SQL Server, ODBC, MySQL, PostgreSQL, Interbase i Firebird
– możliwość nawiązania nieograniczonej liczby połączeń
– łatwe operowanie między połączeniami
– łatwe przeglądanie tabel i danych
– eksport danych do CSV, Excel, html
– podgląd historii wykonywanych operacji
– budowanie zapytań SQL
– szybkie przeszukiwanie tabel