Dexpot

2014-01-08 0 przez Pliki

Dexpot to darmowy program do tworzenia wirtualnych pulpitów Windows. Narzędzie pozwala na stworzenie aż dwudziestu niezależnych od siebie pulpitów. Dla każdego z nich użytkownik posiada możliwość ustalenia różnych tapet, wyświetlanych ikon, wygaszacza ekranu czy nawet rozdzielczości. Przełączanie poszczególnymi pulpitami odbywa się poprzez ikonę w pasku zadań lub wybranymi skrótami klawiszowymi. Dostęp do pulpitu można dodatkowo zabezpieczyć hasłem. Dodatkowo możemy skorzystać z różnych wtyczek.