Easy Rider

2014-03-03 0 przez Pliki

Easy Rider to słowniki angielsko-polski (20 tys. haseł) i polsko-angielski(19 tys.) oraz niemiecko-polski (22 tys.) i polsko-niemiecki (10 tys.) z dodatkowymi trybami pracy pomagającymi w czytaniu tekstów i ich ręcznym tłumaczeniu. Tekst w programie jest odpowiednio kolorowany, hasła są oddzielone poziomą linią, a aktywne hasło ma inny kolor tła.