Free UPX

2013-03-12 0 przez Pliki

Free UPX to wyspecjalizowana nakładka graficzna na popularny kompresor UPX. Program umożliwia kompresję i dekompresję plików wykonywalnych zgodnych ze specyfikacją Microsoft Portable Executable and COFF Specification (większość plików EXE, DLL, OCX, BPL, CPL). Można z niego korzystać zarówno do celów komercyjnych jak i tych niekomerycjnych. Program cechuje się bardzo prostą obsługą – użytkownik musi tylko przeciągać wybrane pliki do okna programu, wybrać profil i nacisnąć kompresja, lub dekompresja. Do programu Free UPX dołączona jest najnowsza wersja stabilna kompresora UPX.