GPL Ghostscript

2013-09-21 0 przez Pliki

GPL Ghostscript to interpreter języków PostScript (PS) i Portable Document Format (PDF), umożliwiający ich konwersję na wiele formatów (BMP, EPS, JPEG, PDF, PCX, PNG, PSD, TIFF i inne). Aplikacja umożliwia obsługę dokumentów w formatach PS oraz PDF, dzięki czemu możliwe jest drukowanie ich na drukarkach bez interpreterów tych języków. Dodatkowo umożliwia konwersję dokumentów w formatach PS i PDF na formaty rastrowe i PDF.