GSview

2012-08-16 0 przez Pliki

GSView to graficzny interfejs (nakładka) dla Ghostscript Program w połączeniu z interpreterem Ghostscript, pozwala na wygodny odczyt plików zapisanych w języku PostScript, a następnie ich konwersję do wielu formatów rastrowanych oraz Portable Document Format (PDF) lub wydruk na drukarkach nie obsługujących PostScript’u. W praktyce umożliwia np. bezpłatną konwersję dokumentów z formatu DOC do PDF.