inSSIDer

2013-12-18 0 przez Pliki

inSSIDer to darmowe narzędzie do skanowania pasma radiowego (2,4 GHz i 5 GHz), wykorzystywanego przez sieci bezprzewodowe (Wi-Fi). inSSIDer pokazuje adresy MAC, SSID, kanały, RSSI, rodzaj zabezpieczeń oraz prędkości sieci bezprzewodowych. Program InSSIDer umożliwia wyszukiwanie sieci bezprzewodowych oraz punktów dostępowych znajdujących się w naszym otoczeniu.