IntelliJ IDEA Community Edition

2013-12-04 0 przez Pliki

IntelliJ IDEA Community Edition to darmowa edycja komercyjnego środowiska programistycznego (IDE), pozwalającego tworzyć aplikacje w takich językach jak Java, Groovy. Główna funkcją dla której ten program jest uważany w środowisku jest wbudowane narzędzie do refaktoringu, czyli proces modyfikacji istniejącego oprogramowania z jednoczesnym zachowaniem przyjętych wzorców oraz ogólnej jakości kodu. Posiada wszystkie podstawowe w tego typu programach funkcje, a ponadto pozwala na tworzenie programów na system Android. Ponadto wygodnego pisania kodu, a także jego późniejszej rozbudowy, opcją kolorowania składni i autouzupełniania, wbudowany edytor XML oraz mechanizmy do kontroli wersji, obsługujące systemy CVS, Subversion, Mercurial i Git, a także wizualne kreatory interfejsów graficznych opartych na bibliotece Swing.