Komodo Edit

2013-11-20 0 przez Pliki

Komodo Edit to nieskomplikowany edytor, posiadający wsparcie dla kolorowania składni popularnych języków skryptowych takich jak PHP, Python, Ruby, Perl czy Tcl oraz języków JavaScript, styli CSS oraz dokumentów HTML. Program oferuje możliwość podglądu stworzonych dokumentów w przeglądarce internetowej. Ponadto podczas pisania program wyświetla okienka z opcjami jakie możemy zastosować do danego wyrażenia. Funkcja ta przydatna jest gdy zapomnimy pewnej komendy, w ten sposób możemy bezproblemowo ją odnaleźć, co znacznie przyspiesza tworzenie kodu.