Lazarus

2013-11-20 0 przez Pliki

Lazarus to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) wzorowane na i zgodne z programem firmy Borland — Delphi — oraz bibliotekami Lazarus Component Library (LCL), które są odpowiednikiem VCL. Program jest oparte o kompilator Free Pascal. Lazarus wyróżnia się na tle konkurencji możliwością tworzenia aplikacji dla urządzeń PDA (Qtopia). Aplikacja umożliwia też importowanie projektów wykonanych w Delphi. Aktualnie obsługiwane są następujące typy interfejsów: WIN32 GDI, GTK+ 1.2.x (Unix, Mac OS X), GTK+ 2.x, Qt 4 (C++) i Windows CE. Dużą zaletą aplikacji jest możliwość wykorzystania jej w projektach o zamkniętym kodzie.