MiTeC EXE Explorer

2013-07-31 0 przez Pliki

MiTeC EXE Explorer to program służący do odczytywania i wyświetlania właściwości plików wykonywalnych EXE. Do MiTeC Icon Explorer dołączona jest wyszukiwarka, która potrafi wyświetlić ikony znajdujące się w plikach: ICO, ICL, EXE, DLL, OCX, CUR. Poprzez użytkowanie programu możemy odczytać wszystkie najważniejsze informacje i parametry pliku wykonywalnego EXE, a także wygodnie przeglądać jego strukturę wewnętrzną. Program odczytuje wszelkie informacje w plikach wykonywalnych typu PE32 (Portable Executable), PE32+ (64-bit) i NE (Windows 3.x) oraz z plików znajdujących się w wirtualnych systemach operacyjnych (VxD).