NetSetMan

2014-02-04 0 przez Pliki

NetSetMan jest menadżerem konfiguracji połączeń sieciowych, za którego pomocą można łatwo przełączać pomiędzy 5 różnymi profilami zawierającymi: Adres IP, Maskę podsieci, Bramę domyślną, Preferowany oraz alternatywny serwer DNS, Nazwę komputera ,Grupę roboczą ,Domenę DNS, Serwer WINS, Domyślną drukarkę ,Skrypty .Dodatkowo, w wersji Pro: Domenę sieciową. Pełne ustawienia Proxy (Internet Explorer & Firefox). Stronę domową (Internet Explorer & Firefox).

NetSetMan jest nie tylko użyteczny, ale także łatwy i intuicyjny w obsłudze. Pola wpisów przypominają te znane z „Właściwości protokołu internetowego (TCP/IP)” ale są łatwiejsze w użyciu i wypełnianiu. Zaledwie dwoma kliknięciami możesz aktywować zapisany profil! Wszystkie ustawienia są zapisywane automatycznie w oddzielnym pliku (settings.ini) tak więc backup, transfer lub uaktualnienie do nowej wersji jest bezproblemowe.