recALL

2014-02-17 0 przez Pliki

recALL to narzędzie do odzyskiwania haseł oraz licencji do popularnych programów oraz systemu Windows. Aplikacja dysponuje 3 trybami pracy : odzyskiwanie automatyczne (skan zawartości dysku, wyszukiwanie kompatybilnych plików i odzyskiwanie z nich hasła), odzyskiwanie ręczne (ręczne wskazanie pliku z zaszyfrowanym hasłem) i ostatni tryb – emulacja serwera, przeznaczona do pracy z klientami pocztowymi i FTP. Po zakończonym odzyskiwaniu wyświetla listę wszystkich wyszukanych haseł. Wszystkie one mogą zostać następnie wyeksportowanie do pliku tekstowego lub CSV.