Rhinoceros

2013-11-14 0 przez Pliki

Rhinoceros to program do projektowania oraz modelowania 3D. Do najważniejszych funkcji programu zaliczamy: Interfejs użytkownika: bardzo szybka grafika 3D, możliwość dowolnej konfiguracji przestrzeni roboczej, nieograniczona liczba okien, wpisywanie komend z klawiatury, możliwość konfiguracji środkowego przycisku myszy, pasek Popup – narzedzia toolbar, pasek Popup – najczęściej używane komendy, synchronizowanie okien roboczych, pomoc na wzór Eksplorera Windows, podgląd bitmap podgląd plików w formacie Rhino; Tworzenie krzywych 3-D: linia, linia łamana, okrąg, łuk, elipsa, prostokąt, wielokąt, linia śrubowa, spirala, trójkąt, TrueType tekst, interpolacja punktowa, wierzchołki kontrolne, szkic, krzywe łamane, styczne, prostopadłe krzywe Freeform o kątach od 9 stopni i wyżej, krzywe poly na siatkach; Tworzenie krzywych 3-D z powierzchni swobodnych: wcięcie, kontur, sekcja, ramka, horyzont, odbicie, linia opływowa, suma, projekcja, szkic, opcja Extract dostępna dla punktów; Edycja krzywych 3-D: punkty kontrolne, punkty Greville, ramki pomocnicze, wygładzanie, podnoszenie stopnia, spłaszczanie, dodawanie węzłów, usuwanie węzłów; Tworzenie powierzchni swobodnych (freeform): z 3 lub 4 punktów, z 3 lub 4 krzywych, z n- krzywych płaskich lub prostokątów, wytłaczanie, liniowanie, rozciąganie wzdłuż toru, osi, układu odniesienia, z sieci krzywych, tworzenie skomplikowanych powierzchni ze zbioru niezależnych krzywych oraz inne; Edycja powierzchni swobodnych (freeform): punkty kontrolne, podnoszenie stopnia, dodawanie węzłów, usuwanie węzłów, dopasowywanie profili łączących, operacje logiczne (suma, różnica, iloczyn), redukcja ilości polygons (optymalizacja); Tworzenie brył: sześcian, kula, cylinder, walec, stożek, elipsoida, torus, wypełnianie płaskich powierzchni otwartych, łączenie powierzchni swobodnych, TrueType tekst, inne; Edycja brył: operacje logiczne na obiektach (suma, różnica, część wspólna); Tworzenie siatek: płaszczyzna, sześcian, cylinder, stożek, kula, z obiektu NURBS; Narzędzia pola edycji: kopiowanie, przesuwanie, rotacja, odbicie lustrzane, skalowanie, rozciąganie, rozciąganie powierzchni na dowolnie określonej macierzy punktów, ustawianie w linii lub w szyku, przycinanie, rozszczepianie, dzielenie na części, wydłużanie, zaokrąglanie, fazowanie, łączenie, offset, skręcanie, wyginanie, nadawanie zbieżności, ścinanie, płaszczyzna konstrukcyjna oparta na krzywej; Analiza: własności masy, najbliższy punkt, wolumen, pole powierzchni, długość oraz inne funkcje; Pomoce konstrukcyjne: Przyciąganie (Snap) do obiektu, punktu, siatki współrzędnych, płaszczyzny, miejsc przecięcia krzywych, toru prostopadłego; płaszczyzny konstrukcyjne, warstwy, punkty lokalizacyjne, mapy bitowe jako płaszczyzny odniesienia;