StrokesPlus

2013-12-30 0 przez Pliki

StrokesPlus to program poprawiający pracę komputera poprzez dodanie do systemu obsługi gestów myszy. Aplikacja umożliwia nam tworzenie gestów np. po przytrzymaniu jednego z klawiszy myszy i narysowaniu wcześniej ustalonego kształtu możemy odworzyć aplikację. Ponadto oprogramowanie pozwala automatyzować zarówno proste operacje wykonywane za pośrednictwem klawiatury.