Text Deduplicator Plus

2017-02-13 0 przez Pliki

Text Deduplicator Plus to program do usuwania ze wskazanych plików tekstowych duplikujących się pozycji. Na początku naszej pracy z programem należy wczytać plik tekstowy. Po wykonaniu jakiejkolwiek operacji wyniki pracy zapisywane są na dysku w obrębie nowego pliku tekstowego. Program obsługuje również duże pliki tekstowe (zawierające nawet 2 miliony wierszy), a wszystkie dostępne w nim operacje wykonywane są szybko oraz sprawnie.

Text Deduplicator Plus to narzędzie do usuwania duplikatów linii z listy plików tekstowych.

Kopiowanie tekstu

To narzędzie jest szczególnie przydatne do usuwania duplikatów listy informacji, aby uczynić je unikalnymi przed importowaniem do bazy danych jako tabele wyszukiwania.

Sortowanie list

Jako produkt uboczny usuwania duplikatów listy są również sortowane w kolejności alfabetycznej. Jeśli chcesz po prostu posortować listę bez usuwania duplikatów, kliknij przycisk tylko sortuj .

Łącznie

Jeśli chcesz zsumować liczbę poszczególnych pozycji na liście, kliknij liczbę duplikatów . Spowoduje to utworzenie ogólnej listy pozycji na liście.

Pobierz Text Deduplicator Plus za darmo http://www.alexnolan.net/software/text_deduplicator.htm