Apache Tomcat

2016-07-08 0 przez Pliki

Apache Tomcat to kontener aplikacji webowych (ang. web container) rozwijany w ramach projektu Apache. Jako kontener aplikacji jest serwerem, który umożliwia uruchamianie aplikacji internetowych w technologiach java servlets i Java Server Pages (JSP). Jest to jeden z bardziej popularnych kontenerów Web. Tomcat jest wykorzystywany w takich serwerach aplikacji JEE (J2EE) jak Apache Geronimo. Jest również bardzo popularnym kontenerem dla samodzielnych aplikacji (nie wymagających pełnego serwera aplikacji) pisanych w środowisku Spring Framework.

Apache Tomcat

Każda wersja Tomcat jest obsługiwany w dowolnej stabilnej wersji Java, który spełnia wymogi określone w ostatniej kolumnie w tabeli powyżej.

Tomcat powinien również pracować na dowolnym Java wczesny dostęp build, który spełnia wymogi określone w ostatniej kolumnie w tabeli powyżej. Na przykład użytkownicy z powodzeniem działa na Java Tomcat 8 8 wiele miesięcy przed pierwszym stabilnym Java 8 wydaniu. Jednak użytkownicy wczesnego dostępu buduje powinni zdawać sobie sprawę z następujących czynności:

Nie jest niczym niezwykłym dla początkowy wczesny dostęp buduje zawierać błędy, które mogą powodować problemy dla aplikacji internetowych działających na Tomcat.
Jeśli nowa wersja Java wprowadza nowe funkcje językowe wówczas domyślnym JSP kompilator nie może wspierać je natychmiast. Przełączanie kompilator JSP javac może włączyć te nowe cechy języka używanego w JSP.
Jeśli nie odkryć problem przy użyciu Java wczesny dostęp build, proszę poprosić o pomoc . Lista dyskusyjna Tomcat autora jest prawdopodobnie najlepszym miejscem, aby rozpocząć.
Te komunikaty są opisane bardziej szczegółowo poniżej, które pomogą Ci określić, który z nich jest właśnie dla Ciebie. Więcej szczegółów na temat każdej wersji można znaleźć w informacjach o wydaniu związanych.

Należy pamiętać, że chociaż oferujemy do pobrania i dokumentację starszych wersjach, takich jak Apache Tomcat 6.x, zachęcamy użytkowników do korzystania z najnowszej stabilnej wersji Apache Tomcat w miarę możliwości. Zdajemy sobie sprawę, że modernizacja w głównych wersjach może nie być zadaniem trywialnym, a niektóre oferowane wsparcie jest wciąż na liście dyskusyjnej dla użytkowników starszych wersji. Jednakże, ze względu na podejście oparte na wsparcie wspólnotowe, starsza wersja, mniej ludzi będzie zainteresowany lub w stanie Ci pomóc.