WinHex

2014-03-17 0 przez Pliki

WinHex to pracujący w trybie szesnastkowym, zaawansowany edytor dyskowy służący do niskopoziomowej analizy i modyfikacji danych zapisanych na różnego rodzaju mediach (dyski twarde, dyskietki FD i Zip, nośniki CD/DVD, karty Smart Media, Compact Flash i inne). Do jego funkcji należy edytor dyskowy, edytor pamięci, narzędzia analityczne, narzędzie do klonowania dysków, interfejs programistyczny oraz do pisania skryptów, weryfikacja plików i obsługa szyfrowania danych, dokładne kasowanie danych z nośnika, konwersja pomiędzy formatami ASCII, Intel Hex lub Motorola S oraz wiele innych przydatnych funkcji. Kolejna, prosta aplikacja kodowa która pozwala na działanie pewnego środowiska językowego.