Wise Auto Shutdown

2013-10-16 0 przez Pliki

Wise Auto Shutdown to program do automatycznych konfiguracji naszego komputera. Narzędzie umożliwia wyłączanie komputera, ponowne jego uruchomienie, usypanie, wylogowanie aktywnego użytkownika, wstrzymanie lub wyłączenie zasilania. Aplikacja pozwala zdefiniować dokładny termin i godzinę wykonania zadania, czas po upływie którego zostanie ono uruchomione oraz godzinę jego codziennego wykonywania.