CreateInstall FREE

2014-03-15 0 przez Pliki

CreateInstall FREE to bezpłatne narzędzie umożliwiające tworzenie instalatorów dla własnych aplikacji. CreateInstall FREE zawiera wszystkie najpopularniejsze opcje wykorzystywane przy tworzeniu tego typu plików. Aplikacja posiada zaawansowane mechanizmy kompresji (dzięki czemu końcowy plik wykonawczy jest stosunkowo niewielkich rozmiarów) czy też możliwość rejestracji wpisów w rejestrze systemowym. Dodatkowe opcje to: tworzenie skrótów do plików / folderów w menu Start i na pulpicie systemu, ustawianie własnych ikon i tła widocznego w instalatorze, zapisywanie danych do plików INI, uruchamianie pod koniec instalacji określonego pliku czy automatyczne tworzenie deinstalatora naszego programu.