Regulamin

1. Korzystanie z serwisu Pliki.pl pozwala wszystkim użytkownikom na korzystanie z zasobów i usług świadczonych za i przy pośrednictwie pliki.pl bez opłat za rejestację i pobieranie plików. Warunkiem do korzystania ze strony  jest prawidłowe przestrzeganie zasad zawartych w tym regulaminie. W przeciwnym wypadku użytkownik traci prawo do korzystania z zasobów i usług na stronie.

2.  Kopiowanie, reprodukowanie tekstów (opisów), linków i wszystkich elementów serwisów pliki.pl bez wcześniejszej zgody jest zabronione.

3. Redakcja serwisu pliki.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystane materiały na łamach serwisów (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności).

4. Serwis pliki.pl nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników, a także nie przechowuje ich i nie gromadzi w bazie danych.

b, Serwis pliki.pl wykorzystuje cookies (ciasteczka) tylko i wyłącznie do poprawy korzystania z serwisu, nie są stosowane one do pobierania danych użytkowników. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

5. Wszystkie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi oraz/lub usługowymi autorów. Wszystkie znaki towarowe , handlowe i identyfikatory zostały użyte przez pliki.pl wyłącznie w celu identyfikacji.