Kategoria: Ewidencja środków trwałych

Programy do zarządzania wartościami niematerialnymi i środkami trwałymi w przedsiębiorstwie – składnikami majątku spółki które przeznaczone są do długotrwałego użytkowania. Służą do ewidencjonowania, przeprowadzania inwentaryzacji, aktualizacji, obliczanie kosztów amortyzacji.RAKSSQL Środki Trwałe

RAKSSQL Środki Trwałe to moduł systemu RAKSSQL umożliwiający prowadzenie ewidencji, aktualizacji i umarzania środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i…Ramzes Amortyzacja

Przyjazny system wspomagający rejestrację środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych. Ramzes Amortyzacja pozwala na prowadzenie kartoteki środków trwałych oraz wartości…