Kategoria: Ewidencja środków trwałych

Programy do zarządzania wartościami niematerialnymi i środkami trwałymi w przedsiębiorstwie – składnikami majątku spółki które przeznaczone są do długotrwałego użytkowania. Służą do ewidencjonowania, przeprowadzania inwentaryzacji, aktualizacji, obliczanie kosztów amortyzacji.