Kategoria: Biblioteki

Programy zawierające różnego rodzaju biblioteki, dodatki, pakiety redystrybucyjne i środowiska uruchomieniowe, niezbędne do poprawnego działania niektórych programów np. apletów java, gier wykorzystujących DirectX.

28 października 2013 0

.NET Framework Cleanup Tool

przez Admin

.NET Framework Cleanup Tool to aplikacja, któa służy do usuwania wskazanych wersji bibliotek.NET Framework w wersji 1.0/1.1/2.0/3.0/3.5/4/4.5 z systemu Windows.…

25 października 2013 0

GTK+ Runtime Environment

przez Admin

Biblioteki GTK+ Runtime Environment, niezbędne do działania niektórych programów (m.in. GIMP 2.x, Sodipodi). Biblioteki GTK+ zostały stworzone w oparciu o…

17 października 2013 0

.NET Framework 4.5.1

przez Admin

.NET Framework 4.5 to narzędzie wymagane do uruchamiania programów stworzonych dla platformy .NET 4. Aplikacja zawiera komplet bibliotek i składników…

21 września 2013 0

GPL Ghostscript

przez Admin

GPL Ghostscript to interpreter języków PostScript (PS) i Portable Document Format (PDF), umożliwiający ich konwersję na wiele formatów (BMP, EPS,…

16 sierpnia 2012 0

GSview

przez Admin

GSView to graficzny interfejs (nakładka) dla Ghostscript Program w połączeniu z interpreterem Ghostscript, pozwala na wygodny odczyt plików zapisanych w…

25 czerwca 2012 0

Windows Installer Redistributable

przez Admin

Windows Installer Redistributable to program, który służy do instalowania poprawek i aktualizacji bezpieczeństwa, a także do niektórych aplikacji, m.in. firmy…

25 czerwca 2012 0

.NET Framework 1.1

przez Admin

.NET Framework 1.1 to pakiet redystrybucyjny systemu Microsoft .NET Framework, ktory jest niezbędny do uruchamiania aplikacji napisanych przy użyciu tego…

25 czerwca 2012 0

.NET Framework 3.5

przez Admin

NET Framework 3.5 jest środowiskiem uruchomieniowym wymaganym do uruchamiania programów stworzonych za pomocą .NET 3.5. Zawiera te same biblioteki co…