Kategoria: Matematyka

Programy ułatwiające naukę matematyki oraz aplikacji służących do rysowania wykresów różnych funkcji i przeprowadzania skomplikowanych operacji matematycznych.GeoGebra program do wykresów, geometrii i 3D

GeoGebra Aplikacje matematyczne pobierz darmowe narzędzia online do wykresów, geometrii, 3D i więcej. Rozpocznij tworzenie wykresów. Bezpłatne oprogramowanie matematyczne dla…2+2 gry matematyczne dla dzieci

2+2 gry matematyczne dla dzieci to bezpłatny program wspomagający naukę dzieci z zakresu podstawowych zagadnień matematycznych takich jak liczenie, dodawanie,…HEXelon Tabliczka mnożenia

HEXelon Tabliczka mnożenia/dzielenia/dodawania/odejmowania to program do nauki dla dzieci. Komunikuje się z dziećmi głosem lektora. Celem programu jest nauczyć dziecko…Maxima

Maxima to program typu CAS (Computer Algebra System) tj. system algebry komputerowej, który wspomaga wykonywanie obliczeń symbolicznych i numerycznych. Program…MathMagic Personal Edition

MathMagic Personal Edition to program przeznaczony do wykonywania różnych obliczeń w dziedzinie matematyki, fizyki i elektroniki. Aplikacja doskonale umożliwia obliczanie…Octave

Octave to darmowe i otwarte zaawansowane środowisko do przeprowadzania obliczeń alfanumerycznych. Aplikacja pozwala m.in. na wykonywanie działań na liczbach rzeczywistych,…Scilab

Scilab został stworzony do badań matematycznych i posiada w sobie setki funkcji matematycznych, którymi możemy operować zarówno na liczbach, jak…Wolfram Mathematica

Wolfram Mathematica Player to darmowa platforma uruchomieniowa dla aplikacji i interaktywnych prezentacji stworzonych w różnych wersjach programu Wolfram Mathematica. Pozwala…Graph

Graph to program do rysowania wykresów funkcji jednej zmiennej. Aplikacja oferuje możliwość nanoszenia na układ współrzędnych kartezjańskich dowolnej ilości wykresów…C.a.R

C.a.R (ang. „Compasses and Ruler” — „Cyrkiel i linijka”). Program służy do tworzenia konstrukcji geometrycznych na płaszczyźnie przy użyciu cyrkla…