SNS-HDR Lite

2012-07-04 0 przez Pliki

SNS-HDR jest programem przeznaczonym do przetwarzania zdjęć w technice HDR. Oprogramowanie to pozwala tworzyć obrazy HDR z sekwencji różnie naświetlonych fotografii. Pozwala także poddawać obróbce pojedyncze fotografie zapisane w formacie RAW lub innych formatach graficznych. Wersja Lite jest wersją najprostsza pracująca w oknie konsoli. Możliwości programu: Import obrazów zapisanych w popularnych formatach graficznych. Wywoływanie plików RAW. Składanie sekwencji, różnie naświetlonych, fotografii w obrazy HDR. Automatyczne wyrównywanie zdjęć (kompensacja przesunięcia, skali, obrotu. Unikalne narzędzia do edycji obrazu. Możliwość stosowania masek. Zapis zdjęć w formatach JPEG oraz TIFF. Wbudowany moduł przetwarzania wsadowego, pozwala automatyzować proces obróbki.