Sublime Text

2013-07-18 0 przez Pliki

Sublime Text to edytor tekstu doceniany szczególnie przez programistów. Aplikacja potrafi pisać własne pluginy oraz makra, które dodatkowo rozszerzą możliwości programu, a także usprawnią wykonywanie określonych zadań. Posiada mechanizm kolorowania składni najpopularniejszych języków programowania – C, C++, C#, CSS, D, Erland, HTML, Groovy, Haskell, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, Tcl, XML. Do pozostałych funkcji należą: praca z wieloma plikami jednocześnie, funkcja autozapisu, wyszukiwania i zastępowania z wykorzystaniem wyrażeń regularnych, autouzupełnianie składni, parowanie nawiasów, automatyzacja ostatnio wykonywanych czynności czy sprawdzania pisowni.