CSVed

2012-08-15 0 przez Pliki

CSVed to program do modyfikowania i przeglądania plików zapisanych w formacie CSV. Aplikacja posiada rozbudowany edytor plików CSV. Dzięki niemu możemy odczytywać i przeglądać wszystkie dane przechowywane w tym formacie, a także wykonywać wiele innych czynności na plikach, w tym między innymi eksportować je do innych popularnych formatów – HTML, XLS, RTF czy TXT. Ponadto możemy dodawać, modyfikować, filtrować i usuwać poszczególne elementy w widoku listy. Usuwać duplikaty, łączyć i dzielić pliki, a także tworzyć, edytować kolumny oraz dowolnie zmieniać ich kolejność.