Czym jest KNX?

2017-01-27 0 przez Pliki

Systemy automatyki budynkowej, które nazywane są także systemami typu inteligentny budynek czy dom, cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem. Stosowane są także w domach jednorodzinnych, ponieważ dzięki nim można mieszkać wygodniej, bezpieczniej, a także oszczędniej!

W kontekście systemów inteligentnego budynku bardzo duże znaczenie ma standard KNX, który określany jest też mianem KONNEX, natomiast w przeszłości EIB. To właśnie w tym standardzie produkuje się urządzenia przeznaczone do jeszcze łatwiejszego tworzenia systemów, nawet jeżeli mówimy tutaj o urządzeniach różnych producentów.

KNX – definicja

Standard KONNEX czy KNX został opracowany przede wszystkim po to, aby ułatwić tworzenie instalacji budynkowych najnowszej generacji. Zakłada on wspólną komunikację pomiędzy odbiornikami energii elektrycznej w budynku i pozwala na łatwiejsze sterowanie nimi, także w ramach zdalnego dostępu do instalacji budynkowych.

Standard KNX został opracowany przez organizacje:

  • EIB – Europejska Magistrala Instalacyjna
  • EHS – EHSA
  • BatiBUS – BCI, Batibus Club International

W przypadku systemów KNX nie stosuje się jednostek centralnych do obsługi urządzeń, ponieważ każde urządzeni stworzone według tego standardu jest autonomiczne i wyposażone we własny procesor oraz pozostałe komponenty potrzebne do samodzielnej pracy. To powoduje, że jeżeli jedno urządzenie przestanie działać, w takim przypadku nie spowoduje to zakłóceń w działaniu innych.

Urządzenia działające w ramach KNX

Standard ten przestrzegany jest obecnie przez wiele firm produkujących wyposażenie elektryczne i elektroniczne na całym świecie. Dzięki temu, że bazują one na wspólnym języku komunikacji KNX, mogą ze sobą łatwo współpracować, dlatego instalatorzy nie mają problemów z przygotowaniem efektywnie działających instalacji z wykorzystaniem takich elementów.

Przykładowe zastosowania KNX to oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja, obsługa AGD, monitoring, alarmy i detekcja obecności osób w domu, rolety i markizy, symulacja obecności domowników.