Dzielenie i łączenie plików

2013-03-19 0 przez Pliki

Program służy do podzielenia większego pliku na mniejsze na przykład w celu wysłania go mailem i/lub łączenia tak podzielonych plików. Wersja portable nie zawiera instalatora, ustawienia zapisywane sa w katalogu programu, wystarczy rozpakowac program i mozna uzywac.

UWAGA ! Program nie służy do łączenia filmów, plików pdf, jpeg i innych w jeden większy !

Jeżeli chcemy podzielić większy plik na mniejsze części wybieramy zakładkę Dzielenie plików, potem za pomocą przycisku Wybierz obok pola Plik do podzielenia wybieramy plik do podzielenia, lub przeciągamy wybrany plik do okna programu. Po wybraniu pliku ustawiamy na ile części podzielić plik, lub jaka ma być więlkość podzielonych plików. Przy wybraniu pierwszej opcji program oblicza i pokazuje w polu informacje wielkość jaką będą miały podzielone pliki. Przy wybraniu opcji drugiej program obliczy i pokaże na ile plików podzielony zostanie wybrany plik. Maksymalna ilość mniejszych plików na które program dzieli wybrany większy plik wynosi 999, jeżeli przy wybraniu opcji podziału plików według ustalonego rozmiaru okaże się że mniejszych plików przy wpisanym rozmiarze wychodzi więcej niż 999, program zmniejszy liczbę plików do 999 a rozmiar mniejszych plików na odpowiadający rozmiarowi przy podziale na 999 plików. Jeśli chcemy żeby mniejsze pliki były zapisywane do innego katalogu niż katalog z plikiem do podzielenia możemy zmienić go przyciskiem Wybierz przy polu Katalog wyjściowy.

Jeżeli chcemy połączyć kilka plików w jeden wybieramy zakładkę Łączenie plików, po czym za pomocą przycisku Otwórz pliki wybieramy te pliki które chcemy ze sobą połączyć, lub przeciągamy te pliki do okna programu. Pod listą plików wyświetli się ilość wybranych plików i rozmiar jaki będzie miał wynikowy plik. Z prawej strony listy znajdują się przyciski umożliwiające przesuwanie plików na liście, dodawanie/usuwanie plików do/z listy i czyszczenie listy. Możemy zmienić nazwę i miejsce zapisu wyjściowego pliku przyciskiem Wybierz obok pola Nazwa pliku wyjściowego.