FantaMorph

2013-08-13 0 przez Pliki

FantaMorph to program graficzny pozwalający tworzyć animacje, przy czym jeden z obiektów płynnie przemienia się w inny. Po uruchomieniu programu należy wczytać 2 zdjęcia, które wykorzystane zostaną do morfingu. Pierwsze z nich wykorzystywane będzie na początku animacji, a drugie stanowić będzie efekt końcowy, czyli to co zobaczymy po płynnej przemianie. Aplikacja udostępnia 7 trybów morfingu, obsługując popularne formaty plików graficznych oraz wideo – BMP, JPEG, TIFF, PNG, PSD, TGA, PCX, GIF, WMF, EMF i AVI. Efekty naszej pracy z kolei wyeksportujemy do formatów BMP, JPEG, TIFF, PNG, TGA, PCX, GIF, a także AVI, QuickTime, SWF, HTML, wygaszaczy ekranu lub samodzielnych plików wykonywalnych EXE.