Kalkulator Elementów Żelbetowych

2012-06-22 0 przez Pliki

Kalkulator Elementów Żelbetowych to program, który służy do wymiarowania belek i płyt oraz słupów żelbetowych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1. Aplikacja projektuje zbrojenie z warunków stanów granicznych nośności przy zachowaniu normowych warunków konstrukcyjnych, a następnie sprawdza stany graniczne użytkowalności. Analiza różnych przypadków wymiarowania pozwala na wariantowanie obliczeń, co umożliwia optymalizację żelbetowych elementów belkowych, płyt i słupów. Możliwy jest wybór jednej z pięciu opcji obliczeń: Belka – zginanie, Belka – ścinanie, Płyta, Słup, Wykres interakcji M-N.