PassMark DiskCheckup

2013-04-22 0 przez Pliki

DiskCheckup umożliwia użytkownikowi monitorowanie atrybutów SMART danego dysku twardym. SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) to funkcja na dysku twardym komputera za dostarczanie różnych wskaźników monitorowania niezawodności dysku. Jeśli jest włączony SMART na dysku twardym, administrator systemu może uzyskać informacji analitycznych z dysku twardego w celu ustalenia ewentualnych przyszłych awarii dysku twardego. SMART monitoruje elementów możliwych awarii dysku długi termin, takich jak „Spin Up Time”, liczba start / zatrzymanie, liczbę godzin zasilania i temperatury dysku twardego.