PDF Shaper

7 sierpnia 2013 0 Pliki

PDF Shaper to narzędzie, przeznaczone do konwersji dokumentów PDF do formatu RTF. Korzystając z programu przekonwertujemy pojedyncze pliki PDF oraz całe ich zbiory do postaci plików tesktowych, możliwych do edycji w dowolnym edytorze tekstu. Aplikacja umożliwia pracę z wybranymi stronami dokumentu PDF oraz ignorowanie elementów jak grafika, tekst, tabele czy różnego rodzaju kształty. Program konwertując dokument rozpoznaje kilkanaście czcionek i nie pomija obrazków ani tabel.


Autor: Glorylogic
Wersja: 1.4
Rozmiar: 7.16 MB
Pobierz