PDF Shaper

2013-08-07 0 przez Pliki

PDF Shaper to narzędzie, przeznaczone do konwersji dokumentów PDF do formatu RTF. Korzystając z programu przekonwertujemy pojedyncze pliki PDF oraz całe ich zbiory do postaci plików tesktowych, możliwych do edycji w dowolnym edytorze tekstu. Aplikacja umożliwia pracę z wybranymi stronami dokumentu PDF oraz ignorowanie elementów jak grafika, tekst, tabele czy różnego rodzaju kształty. Program konwertując dokument rozpoznaje kilkanaście czcionek i nie pomija obrazków ani tabel.