UniPDF

2013-05-06 0 przez Pliki

UniPDF to konwerter dokumentów PDF. Dokumenty, które zostały poddane konwersji posiadają wysoką zgodność z oryginałem, zachowany jest pierwotny układ oraz zastosowane formatowanie tekstu. Narzędzie konwertuje głównie na formaty DOC, RTF, JPG, PNG, BMP, TIF, GIF, PCX, TGA, HTML i TXT. Ponadto umożliwia zmiany formatu zarówno pojedynczych plików PDF oraz całych ich zbiorów, potrafiąc przy tym pracować w trybie wsadowym.