PhpStorm

2014-02-07 0 przez Pliki

PhpStorm to multiplatformowe środowisko, umożliwiające pracę z aplikacjami PHP. Istotnym elementem programu jest narzędzie podpowiadania składni: klas, funkcji, metod, indeksów tablic oraz nazw zmiennych. Program obsługuje dokumentacje tworzone w formacie PHPDoc, oferuje możliwość refaktoryzacji kodu, w tym zmiany nazwy: plików, funkcji, stałych, klas, metod, parametrów czy zmiennych. Aplikacja wspiera większość popularnych systemów kontroli wersji: Git, CVS, SVN, Mercurial oraz Perforce oraz fakt, że może on służyć jako narzędzie do zarządzania bazami danych.