MathCast

2012-05-31 0 przez Pliki

MathCast to darmowy program do tworzenia formuł matematycznych. Aplikacja pozwala wstawiać kilkaset znaków specjalnych, używanych w matematyce. Za pomocą MathCast będziemy mogli skorzystać z takich symboli i zapisów jak: całka, ułamki zwykłe, znak sumy, znak kąta, litery greckie, macierze i wiele, wiele innych. W programie jest kilkaset różnych symboli matematycznych podzielonych dla ułatwienia na działy: arytmetyka, algebra, geometria, trygonometria, operatory i inne. Utworzone formuły możemy zapisać do pliku XML, MathML oraz w postaci graficznej – BMP lub PNG.