Samsung PC Studio

2014-03-15 0 przez Pliki

Samsung PC Studio to oprogramowanie służące do zarządzania z poziomu komputera zawartością telefonów Samsung. Program składa się z zestawu 8 narzędzi – Phone Editor, Message Manager, PC Synch, Phone Explorer, Networing Wizard, MMS Composer, Multimedia Manager i Multimedia Player. Samsung PC Studio umożliwia użytkownikowi możliwość zarządzania informacjami osobistymi, wiadomościami, synchronizowania danych pomiędzy telefonem i komputerem, transferu plików, nawiązywania połączenia z Internetem poprzez podłączony do komputera telefon, komponowania wiadomości multimedialnych oraz zarządzania i odtwarzania plików pobranych z telefonu.