SMath Studio

2012-09-26 1 przez Pliki

SMath Studio to kalkulator do wykonywania różnych obliczeń matematycznych, przeliczania formuł oraz pisania dowolnego tekstu. Wspiera pracę z macierzą, wektory, skomplikowanych numerów, frakcje i systemów algebraicznych. Posiada interfejs bogaty w możliwości obliczeniowe dobrze wymieszane z przyzwoitą liczbę ustawień i automatyczne tryby. W dystrybucji programów informacyjnych także funkcje matematyczne podręcznika.