VATowiec program księgowy

2020-01-01 0 przez Pliki

VATowiec darmowy program finansowo-księgowy z obsługą magazynu i sprzedaży. Do szerokiej palety możliwości warto nadmienić niektóre z nich: prowadzenie zarówno tzw. uproszczonej jak i pełnej rachunkowości (wieloletni plan kont, bilans, obroty), rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, obsługę kasy i rachunków bankowych, rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów, produkcję z kompletacją,wystawianie faktur (także seryjne), obsługę wielu magazynów, prowadzenie katalogu towarów i usług, wielojęzyczność i wielowalutowość (bank, kasa, rozrachunki, FK) z możliwością wystawiania faktur w kilku językach.

VATowiec

 • ERP-integruje działania przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach i obszarach zarządzania
 • kompleksowa obsługa wielu firm (oferta dla biur rachunkowych)
 • obsługa wielu form działalności gospodarczej: ryczałt, PKPiR, MP, VAT, FK
 • program księgowy – uproszczona i pełna rachunkowość ( PKPiR i FK – wieloletni plan kont, bilans, obroty, …)
 • ewidencja rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
 • program finansowy – bank i kasa, kompensaty, noty odsetkowe, środki trwałe, wyposażenie
 • program magazynowy – obsługa wielu magazynów (WZ,PZ,RW,PW,..) – ewidencja stanów magazynowych
 • katalog towarów i usług
 • symulacja przyszłych wyników: przychodów, kosztów, zysków i podatków
 • wsparcie dla rozliczeń VAT dla MP
 • sprzedaż (fakturowanie) lub zakupy (faktury RR) od netto lub brutto – przełączanie w dowolnej chwili!
 • dokumenty seryjne sprzedaży usług
 • wielowalutowość ( bank, kasa, rozrachunki, FK ) – faktury eksportowe (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, holenderski)
 • ewidencja przebiegu pojazdów i automatyczne przeniesienie do ksiąg
 • rozrachunki z kontrahentami – kontrola należności i zobowiązań
 • alerty biznesowe i kontaktowe – CRM
 • import stałych i kursów walut ( NBP, GUC, ..) z internetu
 • kadry – wszystkie wymagane ewidencje
 • płace – elastyczny system naliczania płac w oparciu do definiowane składniki
 • kadry i płace – eksport do Płatnika
 • analiza danych finansowych i możliwość definiowania własnych zestawień
 • dostęp chroniony hasłem i indywidualne ustawienia uprawnień
 • pomoc kontekstowa i opis wszystkich tabel, pól oraz indeksów bazy danych!

VATowiec – cechy techniczne

 • wielojęzyczna obsługa (polski, angielski, francuski, holenderski, hiszpański, ..)
 • eksport/import XML (100% definiowany)
 • wydruk do plików graficznych, tekstowych i pdf
 • obsługa skanera i OCR z zapisem danych do bazy
 • współpraca z drukarkami fiskalnymi POSNET
 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych oraz wizualizacja graficzna kodu
 • programy nie zaśmiecają systemu Windows !
 • praca wielostanowiskowa – dla sieci komputerowej powyżej 25 terminali zaleca się wersję sql oprogramowania
 • szybkie wprowadzanie danych, automatyczne dekrety i sumy
 • szybkie filtry w ewidencjach
 • automatyczna archiwizacja i odzyskiwanie danych
 • zintegrowane środowisko danych
 • format FoxPro 2.0 (dbf/cdx)
 • wspólne dane dla wersji DOS i Win32 !!!
 • zapis błędów i zdarzeń do logu historia.txt
 • pełna kontrola indeksów i ich automatyczne odtwarzanie po wystąpieniu błędu
 • programy nie zawierają reklam
 • istnieje możliwość uruchamiania z pendrive

Pobierz Vatowiec za darmo program http://vatowiec.pl/index.php?dzial=brv_prg