Wymarzony Ogród

2012-05-31 0 przez Pliki

Wymarzony Ogród to przydatny program szczególnie osobom  zajmujących się profesjonalnie projektowaniem zieleni, ale może być także z powodzeniem wykorzystywany przez ogrodników hobbystów. W trybie projektowania (2D) umożliwia naniesienie roślin, dróg, murów, płotów, a nawet takich obiektów jak meble ogrodowe, stawy, baseny i domy. Program zawiera informacje o ponad 7000 roślinach wraz z takimi informacjami jak wielkość, kolor kwiatów i kolor liści, wilgotność podłoża, strefa klimatyczna itd. Najważniejsze funkcje to: przyciąganie do punktów siatki; przyciąganie do obiektów i linii pomocniczych; pionowe, poziome i dwupunktowe linie pomocnicze umożliwiające precyzyjne wstawianie elementów; wymiarowanie – umożliwia zwymiarowanie dowolnych składowych projektu; ulepszona funkcja modelowanie terenu – możliwość wstawiania płaskowyżu (wzniesienie o bokach na jednakowej wysokości); możliwość obsadzenia grządki różnymi gatunkami roślin; możliwość grupowania i rozgrupowania obiektów – w przeciwieństwie do multiselekcji obiekty są zgrupowane do momentu, kiedy użytkownik ich nie rozgrupuje (nawet po zamknięciu i ponownym otworzeniu projektu); możliwość ustalania kolejności wyświetlania obiektów – w tle, na pierwszym planie; efekt mgły – możliwość określania widoczności (zasięgu) i koloru mgły; dodatkowe tekstury nieba; możliwość wstawiania krajobrazu i zmiany jego tekstury oraz właściwość analogicznie do zmiany właściwości obiektów.