HDD Health

2013-02-25 0 przez Pliki

HDD Health to program do monitorowania stanu dysków twardych. Program przewiduje zbliżające się uszkodzenia, informuje o przekroczeniu temperatury krytycznej dysku (wartość tą można modyfikować). Pozwala też na generowanie różnego rodzaju powiadomień i logowanie zdarzeń. Wyświetla też podstawowe informacje o dysku (dokładny model, nr seryjny, firmware, tryb pracy i wiele innych bardzo szczegółowych danych).