HDDlife

2013-10-07 0 przez Pliki

HDDlife to program monitorujący pracę dysków twardych zainstalowanych w systemie. Wykorzystując technologię S.M.A.R.T. odczytuje informacje z dysków twardych w czasie rzeczywistym i w razie wystąpienia alarmu/awarii powiadamia o tym użytkownika. Wyświetla również temperaturę dysków. Powiadomienia mogą być też wysyłane e-maile. HDDlife dodatkowo instaluje gadżet dla Visty/Windows 7, co ułatwia monitoring dysków. HDDlife posiada polski interfejs użytkownika.