Kalkulator Elementów Murowych

2012-06-22 0 przez Pliki

Kalkulator Elementów Murowych to aplikacja przeznaczona do obliczeń konstrukcji murowych niezbrojonych według nowej normy PN-B-03002:2007. Program stanowi kalkulator konstrukcji murowych niezbrojonych w zakresie podstawowych zagadnień projektowych podanych w tej normie. Możliwy jest wybór jednej z sześciu opcji obliczeń: Ściana obciążona głównie pionowo – model przegubowy, Ściana obciążona głównie pionowo – model ciągły, Ściana obciążona siłą skupioną, Ściana obciążona głównie poziomo, Ściana piwnic i Słup. W jednym pliku (zadaniu) możliwe jest obliczanie wielu ścian danego budynku. We wszystkich opcjach obliczeniowych sprawdzane są warunki stanów granicznych nośności dla muru o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i o zadanym obciążeniu.