Memtest86

2013-12-04 0 przez Pliki

Memtest86 to program do sprawdzenia stabilności podczas maksymalnego obciążenia pamięci RAM (RAM-pamięć o dostępie swobodnym). Program można uruchomić z bootowalnej dyskietki 3,5CD-ROM-u i Pendrive albo z bootloadera, bez potrzeby posiadania zainstalowanego systemu operacyjnego. Testy Memtesta86 są wystarczająco dokładne, aby wykryć (niewykrywalne przez inne programy) problemy ze sprzętem, który wydaje się być sprawny. Na wielu chipsetach, Memtest86+ pozwala zliczać błędy nawet na pamięciach DRAM ECC.